08.09.2016

През март БСК отправи писмо до парламента и правителството, в което определи пропорционалния размер на таксите като "непосилна финансова тежест"

Непрестанните протести срещу убийствено високите държавни такси по дела, заведени от наказани получатели на евросредства, принудиха депутатите да им сложат таван. Това стана при окончателното приемане на поправките в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в парламента вчера. С промените бе изменен Законът за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), където се регламентира обжалването на административни актове, свързани с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Според приетите поправки в кодекса при оспорването на индивидуални административни актове държавните такси за съдебните производства ще са пропорционални и в размер на 1% от материалния интерес, но не повече от 1700 лв. Когато материалният интерес е над 10 млн. лв., ще се събира такса от 4500 лв. А за производство по частни жалби пред ВАС ще се налагат 10% от дължимата сума, но не по-малко от 100 лв. Образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства ще се довършват по досегашния ред.

Действащият до момента закон постановява, че при оспорването на административни актове, налагащи финансова корекция (санкция) на бенефициента, държавните такси за съдебните производства са пропорционални и са процент върху материалния интерес. Пословичен пример за високия размер на така определяната сума стана случаят със столичното общинско предприятие "Метрополитен". Транспортното министерство му наложи корекция от 4.2 млн. лв. по договор за строителство на продължението на метрото до летище София. Когато дружеството оспори санкцията, Върховният административен съд (ВАС) обяви, че ще остави без движение жалбата му, докато не заплати такса в размер 4% от корекцията, или 170 777 лв. За сравнение по останалите административни дела се плащат между 10 и 50 лв.

Казусът предизвика реакцията на Българската стопанска камара. През март БСК отправи писмо до парламента и правителството, в което определи пропорционалния размер на таксите като "непосилна финансова тежест", особено ако се добавят адвокатските възнаграждения и повторното плащане на таксата при евентуално обжалване на първоинстанционно решение. Ако не се постави горна граница на таксата, това ще направи практически невъзможен достъпа до правосъдие, обявиха от камарата.

А в края на август омбудсманът Мая Манолова се оплака, че администрацията й е залята от жалби по същия въпрос от земеделски производители, оспорващи наложените им корекции. "Ограничава се достъпът на гражданите до правосъдие и на практика отпада съдебният контрол върху дейността на органите за управление на средствата по европейските фондове", коментира Манолова и направо поиска отпадането на таксите.

Дата: 08.09.2016

Източник: в. Сега

Прочетено: 3427