05.10.2016

Членуващите в БСК браншови организации в сферата на охраната и сигурността многократно протестираха срещу приемането на промените в ЗМВР в този им вид

Ново държавно предприятие с близо 1500 служители ще бъде създадено под шапката на МВР, след като парламентът одобри в сряда на второ четене промени в Закона за МВР. Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” е единственото от предложенията на министър Румяна Бъчварова, което остана от първоначалния вариант за промени в закона. 

Въпреки че към мотивите на закона не е представена финансова обосновка, очакванията на МВР са от изнасянето на тази дейност да бъдат спестени 23 млн. лв. Първоначално МВР имаше намерение да плати близо 500 млн. лв. за система за издаване на документи за самоличност, сега в новия закон се предвижда изработването на документите да става в печатницата на БНБ. В новоприетите текстове обаче са заложени недомислици, които в бъдеще може да доведат до сериозни последици и санкции от страна на Европейската комисия.

Въпреки уверенията на министър Бъчварова, че предприятието ще може да се самоиздържа, законодателят предвиди възможност до да бъде поддържано с държавна помощ. Според новоприетия чл. 55, алинеи 4 и 5 срещу имуществото му не може да се насочва принудително изпълнение и спрямо предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност. Това на практика означава, че дори ЦПУ да работи на загуба, то няма да бъде оставено да фалира и ще бъдат правени опити за "съживяването" му с публични средства.

По силата на Търговския закон, производство по несъстоятелност за публично предприятие не може да бъде открито, ако то упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон. Отношенията, свързани с неплатежоспособността на публично предприятие в този случай трябва да бъдат уредени с отделен закон. В същото време, Конституцията определя дейностите, в които може да има държавен монопол -железопътният транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества. Очевидно е, че издаването на документи за самоличност и регистрацията на автомобили не са сред тях. 

На практика, с новия закон за МВР се дава зелена светлина за създаване на предприятие монополист, което с държавна помощ, дарения и "други източници" ще нарушава правилата на свободния пазар, тъй като дейностите по разработването, поддържането и развиването на програмни продукти, предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР могат да бъдат извършвани и от частни фирми. 

Членуващите в БСК браншови организации в сферата на охраната и сигурността многократно протестираха чрез официално депозирани в Народното събрание позиции срещу приемането на промените в ЗМВР в предложения от Министерския съвет вид. Според опериращите в сектора на услугите за сигуност, Държавното предприятие „Център за предоставяне на услуги“ е не само нелоялен конкурент на частните фирми за охрана, но и поставя МВР в конфликт на интереси, тъй като собственикът на държавното предприятие се явява едновременно с това и лицензиращ и контролиращ орган спрямо частните фирми от сектора. 

Дата: 05.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3028