Дата: 27.10.2016

Източник: Портал за обществени консултации

Прочетено: 868

Стратегията за управление на държавния дълг обхваща тригодишния период  2017 – 2019 г. и е разработена в съответствие с предвидената бюджетна рамка за 2017 г. и макроикономическите прогнози за развитие за 2017-2019 г. Обект на стратегията е държавният дълг - вътрешен и външен, поет по реда на Закона за държавния дълг.

Основната цел на  този документ е да очертае главните насоки и приоритети на дълговата политика в средносрочен аспект. 

Дата на откриване: 27.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване:

09.11.2016 г.