Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти - срок до 19.07.2019

- Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - срок до 28.06.2019

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика