Финанси и данъчна политика
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за регистрите, водени от Агенция „Митници“ - срок до 03.11.2018

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС) - срок до 28.10.2018 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика