Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - срок до 11.10.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 05.10.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор - срок до 28.09.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции  - срок до 22.09.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - срок до 19.09.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика


Финанси и данъчна политика
Добави мнение