Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България - срок до 24.09.2023

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - срок до 18.10.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика:

Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон - внесен от МС в НС на 28.07.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция - внесен в НС от МС на 01.06.2023

Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен от Възраждане на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - внесен от ПП-ДБ на 12.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор  - внесен в НС от Възраждане на 10.05.2023

 


Финанси и данъчна политика: фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
Добави мнение