Проекти за нормативни промени в сферата на финансите и данъчната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта - срок до 30.12.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - срок до 16.12.2020

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на финансите и данъчната политика


Финанси и данъчна политика
Добави мнение