Дата: 04.11.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1603

Днес, 4 ноември 2016 г., по предложение на Българската асоциация на металургичната промишленост (БАМИ), с участието на зам. - председателя на Българска стопанска камара (БСК) г-н Камен Колев се проведе работна среща, посветена на участието на българските предприемачи в Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

В разговора участваха г-жа Политими Паунова – изпълнителен директор на БАМИ, г-н Дончо Иванов – член на УС на БАМИ, г-н Андрей Лалов – Професионална Асоциация „Европейски и национални програми за развитие“, г-н Евгений Иванов – член на УС на Българска асоциация на консултантите по европейски програми и г-н Кирил Желязков – главен директор в БСК.

Бяха дискутирани широк кръг от проблеми, възникващи пред кандидатстващите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, както по отношение на документацията, така и във връзка с изпълнението и отчитането на проектните дейности.

Бе взето решение от името на БСК в управляващия орган на програмата – Министерството на икономиката, да се внесе предложение за оптимизиране на възможностите на програмата по-пълно да отговори на очакванията на индустрията, както по отношение на схемите за финансиране на проекти, така и за подобряване на процедурите за кандидатстваване и изпълнение на проекти.