Дата: 11.01.2017

Източник: ndustryinfo.bg

Прочетено: 1124

Българската браншова камара машиностроене (член на БСК) е партньор в проект, финансиран от ЕК с участието на работодателски и синдикални организации от Полша, Испания, Литва, Сърбия, Македония, Турция и България. В проекта ще бъдат включени общо 10 организации, като три от тях представляват едновременно синдикални съюзи и работодатели.
 
Сред организациите са Lithuanian Unification of Metalworkers’ Trade Unions (Литва), Samostoen Sindikat na rabotnicite od energetika, rudarstvo i industrija na R. Makedonija – SO AD ELEM, Syndical Federation of Machinebuilders and Metalworkers CL PODKREPA (България), Birlesik Metal Iscileri Sendikasi (Турция), Comissiones Obreras de Industria (Испания), Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio - ASITECO (Испания) и Business Confederation (Македония).
 
Основна цел на проекта е мотивиране на работодателските организации - както в страните членки на ЕС, така и в страните кандидати, да засилят съвместното си коопериране, включително с представителите на синдикалните съюзи.
 
В рамките на проекта експерти от различните страни ще си гостуват взаимно за обмен на опит, като са предвидени обучения в Полша, Испания и др. Ще бъдат провеждани също дискусии, обединяващи различни по форма практики и различни гледни точки по отношение на транснационалните договори между компаниите.