17.01.2017

Курсът е съставен на основата на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти.

CISCO академията на Българската стопанска камара е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.

Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.

Всеки проблем е онагледен с информация, която се получава от ползваните команди.

Курсистите ползват симулатора на Cisco – Packet Tracer със съответната лабораторна постановка, както и реално мрежово оборудване, откриват и отстраняват възникналите проблеми, онагледени в лекцията.

Дата: 17.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1774