Дата: 01.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1137

В първото заседание на НСТС, под председателството на зам.-министър председателя и министър на здравеопазването Илко Семерджиев, бяха обсъдени приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика /01.01 – 30.06.2018г./, както и определянето на теми на следващите заседания на НСТС.

По време на заседанието зам.-председателят на БСК Димитър Бранков изтъкна необходимостта от фокусиране на българското председателство върху теми и досиета, които имат най-значимо отражение върху растежа, заетостта и конкурентоспособността на българската икономика, вкл. т.нар. „Дневен ред на ЕС за новите умения на работната сила“, Европейския стълб за социални права и координацията на системите за социална сигурност.

Димитър Бранков подчерта и твърдата подкрепа на БСК за намеренията на правителството за представяне на кандидатурата на Република България за членство във валутно обменния механизъм ERM II и Еврозоната, като адекватен отговор на т.нар. „проект за  развитие на Европа на две скорости“.

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев представи приоритетите на МТСП по време на българското председателство на ЕС. Това ще са: бъдещето на труда, ранното детско развитие, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд и подкрепата на хората с увреждания. По думите на Донев, темата за бъдещето на труда е много важна в контекста на промените в трудовия живот, които ще засягат все по-голяма част от работещите и бъдещите поколения на пазара на труда. От българска страна са определени няколко направления, по които се търси развитие по време на председателството в рамките на дебата за бъдещето на труда - индустриалните отношения, новите умения за работа, предприемачество, трудовата мобилност, равните възможности на пазара на труда и недопускането на дискриминация, каза министърът. МТСП ще иска и гаранция Европейският социален фонд да продължи да насърчава и след 2020 година постигането на високи нива на заетост и качество на работните места, подобряване на достъпа до пазара на труда, стимулиране постигането на високо ниво на образование и умения за всички, подпомагането на прехода от образование към заетост, както и засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

Служебният министър на здравеопазването и председател на НСТС Илко Семерджиев също очерта основните приоритети на ръководеното от него министерство. Те са разделени в две области - лечебно здравеопазване и обществено здраве, като в първата област ще се обърне внимание на заболеваемостта, смъртността и продължителността на живота, и добавеното здраве към годините. В областта на общественото здраве, теми ще бъдат здравословното хранене, лекарствените продукти и други.