Дата: 12.04.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1328

Маргарита Попова: Да превърнем нашите дългогодишни добри човешки отношения, в по-устойчиви икономически връзки.

На 12.04.2017 г. в Българската стопанска камара се проведе среща между Маргарита Попова, зам.-председател на БСК, Веселин Илиев, главен директор “Външноикономическо сътрудничество“ и представители на Руската федерация в Република България. В делегацията участваха Н. Пр. г-н Анатолий Анатолиевич Макаров, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, г-н Игор Илингин, търговски представител, Владимир Казанчев, старши съветник (икономически въпроси), Анастасия Кабанова, аташе.

Бяха обсъдени текущите търговско-икономически връзки и възможностите за насърчаване на сътрудничеството между двете страни. „Да превърнем нашите дългогодишни добри човешки отношения, в по-устойчиви икономически връзки“, призова при откриването на срещата зам.-председателят на БСК Маргарита Попова. Тя постави въпроса за съдбата на резултатите от 15-атата Междуправителствена българо-руска комисия. През януари 2016 г. комисията определи като приоритетни в двустранните отношения между България и Русия редица области като търговско-икономическо, инвестиционно и регионално сътрудничество, както и сътрудничество по линия на малките и средни предприятия, енергетика, туризъм, строителство, селско стопанство, информационно-комуникационни технологии, транспорт, корабостроене и кораборемонт и наука и образование. Договорените в началото на 2016 г. приоритети водят до положителни резултати, тъй като се наблюдават положителни тенденции в износа на фармацевтични продукти и машиностроене от България за Русия.

Част от българските фирми, с които работим, имат интензивни и дългосрочни контакти с Русия. За 2015 и 2016 г. сме съдействали изцяло за подписване на 4 договора между български и руски компании, като три от договорите са за технологичен трансфер, сред които е и разработването на нова технология за целите на Дубна, а един е за търговия на стоки“, сподели Веселин Илиев – гл. директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК. Той добави, че дори вчера (11 април), в заседателната зала на БСК, след успешното приключване на обучението Design-Driven Innovation стана ясно, че българска фирма от Варна използва руска технология за обработка на мрамор и гранит. Фирмата съвсем скоро ще разшири дейността си, тъй като най-голямата италианска компания за интериорен дизайн проявява интерес за партньорство с нея. Веселин Илиев подчерта доброто сътрудничество с Агенцията за малки и средни предприятия в Русия, благодарение на което по линия на европейската мрежа на предприятията EEN се постигат устойчиви партньорства.

Като проблем и двете страни в срещата изтъкна дългогодишната липса на електронен регистър за фитосанитарни сертификати и тромавата администрация, която пречи на прозрачността и отчетността на външнотърговските отношения.

От Посолството на Руската федерация информираха за предстоящ голям икономически форум в Санкт Петербург, като поканиха за участие български фирми. Също така, на 29 и 30 юни т.г., в Москва предстои да се проведе бизнес форум за връзката Европейския съюз – Русия, където български фирми вече са потвърдили участие.

СНИМКИ