Дата: 04.05.2017

Източник: europa.eu

Прочетено: 885

  
 
Научете повече за икономиката на споделянето

Чували ли сте за Uber, BlaBlaCar, Deliveroo, Airbnb? В Интернет се появяват все повече сайтове, свързващи тези, които се нуждаят от нещо, с онези, които могат да им го доставят. През 2015 г. четирите най-големи сектора в Европа на тази нова икономика на споделянето са реализирали транзакции на стойност 28 млрд. евро, почти два пъти повече в сравнение с 2014 г. Комисията по вътрешен пазар на ЕП прие доклад на 3 май за произтичащите ползи и проблеми.

Всяка една транзакция в този бизнес модел включва три страни: потребителят, плащащ за услугата; доставчикът, който получава приходите; и платформата, свързваща двамата срещу фиксирана комисиона от размера на плащането.

Една от основните идеи на икономиката на споделянето е извличането на изгода от активи, които не се използват пълноценно. Имате ли свободна стая във Вашия дом? Тогава можете да я давате под наем от време на време чрез Airbnb. Друга характеристика е, че много рядко при транзакциите става въпрос за смяна на собствеността - обикновено даден актив се предлага на заем.

Не всички сайтове са насочени към реализиране на печалби - някои използват алтернативни форми на заплащане като време или услуги, други разчитат просто на доброволния принос на ползвателите. Един от най-добрите примери е онлайн енциклопедията Уикипедия, която от стартирането си през 2001 г. се превърна в най-голямата съществуваща енциклопедия с 5,4 млн. материала на английски език.

Подобни сайтове са също така ефективен начин за организиране на местни общности в преследване на общи цели.

Права на работниците

Популярността на платформи като Uber повдига въпроси относно правата на работещите в тях и дали те не са възползват от неправомерни конкурентни предимства спрямо традиционните компании, които подлежат на по-строго регулиране. Прочетете повече за споровете относно социалното отражение на новата икономика.

На всички работещи в икономиката на споделянето трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и адекватна защита, посочва докладът, приет от комисията по вътрешен пазар.