20.07.2018

Икономика на споделянето

Икономика на споделянето е явление, свързано с цифровите технологии, което засяга създаването на нови бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал, без прехвърляне на права за собственост. Такива примери са „Споделено пътуване“, „Съквартиранти“ и Puzl Coworking от България и Blablacar и Airbnb в международен мащаб. Икономиката на споделянето се превърна във важен, но противоречив икономически и социален феномен, на който се отделя все повече внимание.

Искате ли да спечелите с икономика на споделянето?

Финансираният от ЕС проект SharON ще идентифицира МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на икономика на споделянето. Целта на SharON е да открие потенциала и нуждите на собствениците на платформи и стартиращите фирми и да ги подготви съобразно специфичните им нужди, за да постигнат целите им. Участието на МСП в дейностите по проекта SharON е безплатно, включително участието на избрани фирми в тридневен Boot camp в София и pitching пред потенциални инвеститори във Варшава. Настоящият въпросник трябва да идентифицира нуждите от адекватна подкрепа.

Моля, кажете ни как да Ви помогнем като попълните анкетата (отнема до 10 мин.).

Дата: 20.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 813