30.05.2017

Г-жа Попова разговаря с представители на местния бизнес, с кмета, областния управител и ръководството на ТУ-Габрово

Зам.-председателят и главен секретар на БСК Маргарита Попова проведе работна среща с УС на Индустриална стопанска асоциация – Габрово. В срещата участваха Добри Митрев – зам.-главен секретар на БСК, Мирослав Тончев – главен директор в БСК, както и над 25 представители на различни икономически сектори, вкл. машиностроене, производство на специализирани инструменти, шивашка индустрия, финансов сектор, небанкови финансови институции.

Целта на срещата бе г-жа Попова да се запознае на място с проблемите, стоящи пред бизнеса, на територията на Област Габрово.

В хода на дискусията се откроиха въпроси, свързани с липсата на квалифицирани кадри, както и политиките за определяне на минималната работна заплата, минималните осигурителни доходи, такса „битови отпадъци“ и др.

Предстои г-жа Попова да се срещне с представители на Технически университет – Габрово, както и с кмета и областния управител, с които да бъдат обсъдени възможностите и формите на сътрудничество в посока намаляване на административните тежести върху бизнеса, вкл. регулаторните режими и таксите за публични услуги.

Дата: 30.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2457