Дата: 19.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1446

В качеството си на член на BusinessEurope, Българската стопанска камара (БСК) има честта и отговорността да координира програмата на бизнес общността в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

В тази връзка изпълнителният председател на БСК Божидар Данев информира с писмо министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Лиляна Павлова за програмата на БСК, свързана с Председателството.

В писмото до министър Павлова се казва следното:

Тази програма вече е представена на вниманието на Националния център за подготовка и провеждане на Председателството. Основните моменти в програмата са:

  • Среща с Министър-председателя на България (в София, през февруари 2018 г.) с участието на Президента и Генералния директор на BusinessEurope и Председателя на УС на БСК;
  • Среща на президентите на федерациите-членки на BusinessEurope (в София, на 17-18 май 2018 г.). По време на това посещение считаме за важно да се проведе среща при Президента на Република България (17 май, следобед);
  • Среща на работодателската група на Европейския икономически и социален комитет (в София, март 2018 г.) Среща с Министър-председателя или Президента на РБ ще е от голямо значение по време на това посещение;
  • В момента обсъждаме с Председателя на Европейския икономически и социален комитет провеждането на други тематични конференции в София и в страната по време на Българското председателство.
  • Участие на посланика на България към ЕС в Брюксел в среща на постоянните делегати в BusinessEurope (Брюксел, декември 2017 г. или началото на януари 2018 г.).

По време на нашето Председателство ще се проведат и неформални срещи на Съвети на министрите на ЕС, по време на които на БСК ще бъде дадена възможност да участва от страна на европейските работодатели:

  • Тристранна социална среща на високо равнище, планирана за март 2018 г. БСК вече взе участие в последната среща, проведена през март т.г.;
  • Съвет по конкурентоспособност;
  • Съвет по заетост и социални въпроси – срещата през 2018 г. следва да се проведе в България, като за участие в нея ще бъдат поканени за участие работодателски и синдикални организации, които са членове на европейски социални партньори.

Същевременно, БСК предложи два приоритета на BusinessEurope за създаване на законодателство в подкрепа на дигиталната икономика, както и за създаване на нови модели на взаимодействие между бизнеса и образованието. Те се ползват с подкрепата на BusinessEurope и ще бъдат включени в общите приоритети, които те ще представят на Европейския съвет. Надяваме се нашите приоритети да бъдат взети предвид и от Председателството, като бъдат включени в неговите приоритети.

Уважаема госпожо Павлова,

Молим за Вашето съдействие посочените срещи от нашата програма да бъдат включени и в програмата на Председателството и Комуникационната стратегия за първата половина на следващата година, като бъдат осигурени съответните посещения с кабинетите на Министър-председателя и Президента на РБ. Вашето лично участие също ще бъде от особено значение, тъй като чуждестранните делегати ще бъдат живо заинтересувани от програмата, приоритетите на България и тяхното изпълнение през 2018 г.