Дата: 13.06.2017

Източник: АОБР

Прочетено: 1180

До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет  с участието на представители на бизнеса. За това постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, на проведената днес среща.

Като работодателски организации, АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас.

В срещата участваха Васил Велев - председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на индустриалния капитал в България, Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата, Димитър Бранков - заместник-председател на Българската стопанска камара, Стоян Ставрев - член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и експерти на четирите организации.

От името на АОБР Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години недостига на кадри е основен задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000 специалисти“, посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електроинженери, енергетици, както и оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина. Работодателите настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето образование у нас. А също така, икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии  за реализация в страната. За да не се губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир Вълчев прие да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият да заработи до месец.

От страна на БТПП, Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приносът на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване” и след това да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него, въпросът за участие на специалисти от практиката в образованието стои открит от много дълго време.

Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16- и 18-годишни обучаеми, които са включени в дуалното обучение. БСК предлага осигуряване на допълнително финансиране за БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.

Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на работодателските организации. Според него, по различните оперативни програми много средства са вложени за по-добрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това  до голяма степен е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.

В заключение, министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента, заедно с обсъжданията на Закона за държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще получи по-високо финансиране. Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за популяризиране за привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности. Той подчерта, че в този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още в най-ранна възраст.