Дата: 29.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3802

Работна среща, посветена на проблемите на общинското здравеопазване, се проведе днес, 29 август 2017 г., в БСК.

В срещата участваха представители на Министерството на здравеопазването, БСК, Националното сдружение на общините в РБ, Сдружението на общинските болници в България (член на БСК).

Беше обсъдено текущото състояние и изострените проблеми в системата на общинското здравеопазване.

Участниците се обединиха около необходимостта от предприемане на съвместни действия за осигуряване на допълнително финансиране на дейността на общинските болници през 2017 г. и дългосрочни мерки за съхраняване и устойчиво развитие на общинското здравеопазване.