Дата: 31.01.2018

Източник: БСК

Прочетено: 742

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проектите на промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобиност, както и в Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

Работодатели настояха да отпадне или да бъде променено ограничението общият брой на граждани от трети страни, работещи за местния работодател, да не надвишава 10% от наетите по трудово правоотношение български граждани. Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от председателя на АИКБ Васил Велев и от зам.-председателя на БСК Димитър Бранков.

___________

Вж. Становище на БСК относно проекта за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.