20.02.2018

Ръководството за българските износители е разработено от екип на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Посолството на Република България във Вашингтон.

Центърът за външноикономическо сътрудничество при БСК публикува наръчник „Как да изнасяме за САЩ?“.

Ръководството за българските износители е разработено от екип на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Посолството на Република България във Вашингтон.

Съдържание на наръчника:

В качеството си на най-голямата, най-комплексна и технически напреднала икономика в света, САЩ са ключов икономически партньор на България, важен източник на нововъведения, изследвания и инвестиции, и ключов пазар за български стоки и услуги.

Наред с това, страната е изключително разнообразно място за правене на бизнес с 50 различни законодателства и данъчни системи. Изборът на щат за регистрация на фирма е изключително важен от гледна точка на регулациите и данъците, като и това подлежи на промяна във времето. Да се отговори на въпроса “Как се прави бизнес в САЩ?“ е все едно да се отговори на въпроса „Как се прави бизнес в Европа?“.

Това ръководство има за цел да служи на българските експортно ориентирани производители, в най-голямата световна икономика – тази на Съединените американски щати. Целта на авторите е да споделят най-добрите практики, установени в дейността на СТИВ-Вашингтон.

Дата: 20.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4480