19.02.2018

Благодарение на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към Посолството на РБ в Канада, публикуваме Ръководство към Търговско-икономическото споразумение (СЕТА) между ЕС и Канада [en].

Съдържание:

CETA e ново търговско споразумение между ЕС и Канада, което улеснява износа на стоки и услуги, които са от полза за хората и бизнеса, както в ЕС, така и в Канада.

Споразумението влезе временно в сила на 21 септември 2017 г., а понастоящем се прилага по-голямата част от него. Необходимо е националните парламенти в страните от ЕС да ратифицират СЕТА, преди то да влезе в сила.

Вижте още:

Дата: 19.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4337