Дата: 11.02.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3896

С рекорден брой гласове след продължителна конкурсна процедура Българската стопанска камара бе избрана за член на Консултативен съвет на "Глобален договор-България".

Консултативният съвет ще проведе първото си заседание през седмицата 23 – 27 февруари, на което ще се дискутира и приеме проекто-работен план за дейността на мрежата през 2009г.

Глобалният договор е доброволна инициатива, обединяваща търговски дружества, агенции на ООН, профсъюзи, бизнес и неправителствени организации в истински глобален форум, в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност, водени от посветени и съзидателни бизнес лидери.

В Консултативният съвет бяха избрани, както следва:

 • Компании:
  • ТНТ Интернешънъл
  • Овергаз
  • ВМ Финанс Груп
 • Трудова организация:
  • Българска стопанска камара
 • Нестопанска организация:
  • Фондация „Помощ за благотворителността