Дата: 31.03.2009

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3723

Днес, 31 март 2009 г., вторник, от 11:00 до 12:00 часа в Българската телеграфна агенция се проведе Пресконференция на Консултативния съвет на Глобален договор-България на тема „Важността на корпоративната социална отговорност за управлението в условия на криза."

На пресконференцията бяха представени  новоизбраните членове на Консултативния съвет на Глобален Договор в България, както  и бяха очертани основните предизвикателства и ползи за бизнеса от социално-отговорно управление  в условията на криза. 


Членовете на Консултативния съвет на българската мрежа на Глобалния договор бяха избрани през месец февруари 2009 г. след процес на номиниране и гласуване от всички членове на националната мрежа. Консултативният съвет е органът, който взема стратегически решения за развитието на ООН-инициативата в България и представлява българската мрежа пред офиса на Глобалния договор в централата на ООН в Ню Йорк. Членовете на Консултативния съвет са:

  • Васил Мирчев, председател на Борда на директорите на ВМ Финанс Груп
  • Иван Василев, управител на ТНТ Интернешънъл България
  • Сашо Дончев, изпълнителен директор, Овергаз Инк. АД
  • Елица Баракова, изпълнителен директор, ФПББ
  • Камен Колев, зам.-председател, Българска Стопанска Камара
  • Хенри Джаклин, постоянен координатор на ООН в България

Глобалният договор е най-голямата в света доброволна платформа за корпоративна социална отговорност. Близо 5000  компании в целия свят са поели ангажимент да спазват десетте универсални принципа на Глобалния договор, свързани със зачитане на правата на човека, опазване на околната среда, спазване на трудовите стандарти и борбата срещу корупцията. Повече за инициативата и за развитието й в България на: www.unglobalcompact.bg

План за действие на бизнеса 2009