Дата: 24.04.2018

Източник: APPLiA България

Прочетено: 1132

Днес, 24 април 2018 г., в София, на пресконференция на APPLiA България, Сдружението на производителите на домакински електроуреди (член на БСК) представи актуални данни и тенденции в развитието на сектора. Специален гост на събитието беше генералният директор на Европейската асоциация на производителите на домакински уреди Паоло Фалчони, който представи на българските медии новата визия на APPLiA и APPLiA България. Организацията доскоро беше позната у нас като СЕСЕД. 

По време на събитието бяха представени последните данни на APPLiA за оборота на сектора и заетостта, която той осигурява в ЕС и България. За 2016 г. индустрията на домакинските електроуреди е достигнала оборот от 47,6 милиарда евро за Съюза. Оборотът за България е 330 милиона евро, като секторът у нас достига 45% ръст в оборота за периода 2008-2016 г.

По последни данни браншът е осигурил близо 1 милион работни места в ЕС. „По заетост у нас секторът е на средно ниво за Съюза, изпреварвайки страни като Швеция, Белгия, Гърция и Финландия“, заяви генералният секретар на APPLiA България Габриела Чифличка. Тя изтъкна, че в България преките работни места са около 4000, като браншът в страната създава и непреки работни места в търговията, леката промишленост, логистиката и следпродажбения сервиз. По данни на APPLiA, за всяко ново работно място в сектора в рамките на ЕС се създават 3-4 нови работни места в свързани индустрии. 

Високотехнологична и силно конкурентна, индустрията запазва тенденцията да инвестира активно в иновации. Само за България през 2016 г. близо 10 милиона евро са вложени от бранша в проучвания и иновации с цел разработване на по-ефективни уреди с високо ниво на екологичност, които да носят все повече икономии на домакинствата. Домакинските електроуреди улесняват потребителите в ежедневието, като пестят време, енергия и вода, същевременно осигурявайки чиста и уютна домашна среда. „Последният доклад на APPLiA за материалните потоци сочи, че благодарение на повишаването на ефективността на съдомиялните машини, потреблението на вода е намаляло с 83,5%, а потреблението на електроенергия- с над 60 %. “, даде пример Чифличка. „Ако всяко българско домакинство мие със съдомиялна машина вместо на ръка, могат да се реализират над 80 милиарда литра икономии на вода, и около милиард и половина кВч (киловат часа) икономии на електроенергия годишно“, добави тя. 

По време на пресконференцията от APPLiA засегнаха и друга актуална тема от особена важност за потребителите – въвеждането на нов енергиен етикет. Промяната е инициирана от Европейската комисия и ще настъпва поетапно за различните видове домакински електроуреди. Уреди като хладилници, перални, съдомиялни, комбинирани перални със сушилни, ще се появят на пазара с нови етикети и изменена скала за енергийна ефективност най-рано през 2020 г. „На потребителите трябва да стане ясно, че се променя етикетът, но уредите не стават по-малко ефективни“, подчерта Чифличка. Тя обясни, че новото законодателство ще създаде условия за уреди, класифицирани с клас В, С или по-нисък по новата скала A –G да са с по-висока енергийна ефективност от уредите от най-високите класове А+++ по старата скала. 

Новата енергийна скала ще засегне милиони потребители у нас и в ЕС, тъй като средногодишно индустрията предоставя на европейските граждани около 1 милиард малки и големи електродомакински уреди. За тяхното производство са необходими 6 милиона тона от суровини– 3 милиона тона стомана и неръждаема стомана, 1,1 милиона тона пластмаса и около половин милион тона мед, алуминий, стъкло и бетон. Това прави темата за разделното събиране и рециклиране на излезлите от употреба уреди особено важна за цялото общество. 

В рамките на Съюза за 2016 г. около 17% от малките домакински електроуреди, които са изчерпали жизнения си цикъл, са свършили в кофата за боклук. На фона на тази статистика, индустрията е отделила над 1,3 милиарда евро за разделно събиране и рециклиране на уреди, които са се превърнали в отпадък. За този период браншът е събрал и рециклирал 1,7 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди. 

„Управлението на отпадъците е изключително важен елемент от нашите отговорности“, коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчони. „Годишно потребителите в ЕС генерират 5 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди, като нашият бранш е успял да събере и рециклира 1,7 милиона тона. За нас е от огромно значение все повече потребители да постъпват отговорно с уредите, които няма да използват повече, и да ги предават в събирателните пунктове за рециклиране“, подчерта Фалчони. По думите му, това е съществена част от идеята на бранша за кръгово общество– всеки негов член да допринася за кръговата икономика чрез отговорно отношение към ресурсите, включително разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране. Това ще доведе до по-чиста околна среда за всички и по-малко загуби на материали, убедени са в сектора.

 

За повече информация: 

Габриела Чифличка
Генерален секретар на APPLiA България
Тел.: 0888 390 315
e-mail: Gabriela.Chiflichka@applia.bg 

Диана Зайкова
Account Manager, Action Global Communications Bulgaria
Тел.: 02/980 3018, 0885 074 422
e-mail: diana.z@actionprgroup.com