Дата: 13.06.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1238

Браншовите организации от сектора на автомобилните превози на пътници и товари, членуващи в АИКБ, БСК и БТПП, проведоха днес, 13 юни, поредица от срещи с ръководствата на парламентарните групи и с Комисията по транспорт при Народното събрание.

По време на срещите бяха представени аргументите на превозвачи срещу внесения в НС Законопроект за Българска автомобилна камара. За пореден път беше подчертано, че законопроектът е лобистки, противоречи на българското и международното законодателство и практика, вреден е за сектора, увеличава административната и финансова тежест, както и възможностите за корупционен натиск.

Законопроектът, съставен от 12 народни представители, е подкрепен от само две браншови организации - Съюзът на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, които зад гърба на всички останали хиляди фирми са работили по законопроекта, лобирайки за корпоративни интереси. Нещо повече, една организация се оказа собственик на името „Българска автомобилна камара“, която тепърва трябва да бъде създадена със закон и която трябва да обедини над 140 транспортни организации, които съществуват към момента.

Законопроектът предвижда Българската автомобилна камара да предлага на министъра на транспорта да лицензира или не фирмите от транспортния сектор, както и да контролира дали фирмите спазват закона. Според браншовите организации, ако се дадат такива правомощия на камарата, това ще означава фирми-конкуренти да контролират други фирми-конкуренти. Това ще наруши конкуренцията в бранша и ще се отрази крайно негативно основно на малките и средни фирми.

Другият голям дефект на законопроекта е въвеждането на задължително членство в Българската автомобилна камара, което противоречи на принципа за свобода на сдружаване, въведен чрез Конституцията на РБ и международно-правни документи, по които България е страна. В същото време, задължително членуващите в камарата фирми реално няма да имат възможност да определят свободно органите на управление на организацията. Така камарата може да се окаже с несменяемо ръководство, което при това може да „дописва“ закона чрез вътрешни правила, вкл. отнасящи се до размера на членския внос, таксите за вписване в професионалния регистър и др.

Не на последно място, подчиняването на сектора на подобна структура ще увеличи административния и финансов натиск върху фирмите, което от своя страна, ще разшири сивия сектор.

След разговорите днес стана ясно, че БСП, Обединените патриоти и "ВОЛЯ" държат проектът да бъде изтеглен, а от ГЕРБ не виждат проблем в него.

По време на продължилото 4 часа заседание на Комисията по транспорт стана ясно, че вносителите не възнамеряват да изтеглят законопроекта, с изключение на един - Андон Дончев от "ВОЛЯ" официално оттегли подписа си.

Утре, 14 юни, в знак на протест, в цялата страна няма да бъдат изпълнявани автобусни курсове с начален час между 14.00 и 15.30 часа. Ако законопроектът за БАК не бъде оттеглен, на 25 юни ще започнат ефективни протестни действия на превозвачите.