23.07.2018

Идеята е на Стопанската камара в града, а целта е да се помогне на местния бизнес.

Заради липсата на кадри, в Русе ще бъде създадено професионално училище с над 20 специалности. Идеята е на Стопанската камара в града, а целта е да се помогне на местния бизнес. Училището ще функционира на принципа на публично-частното партньорство и в него ще се прилага дуалното обучение.

Моделът, по който ще работи професионалното училище, вече се прилага успешно в няколко русенски фирми.

Пламен Иванов, управител на шивашка фирма в Русе: Решихме да направим едно обучение на работници и служители в нашата фирма, като това нещо ще ни осигури по-голяма вариативност в използването на нашите служители.Вдигаме производителността на хората и получават много повече знания.

Петя Везирова е сред преподавателите с дългогодишен опит в шивашкия бранш.

Петя Везирова, обучител: Това, което най-много затруднява курсистите в случая, определено е по-скоро теорията... Но когато дойде до практиката, жизненият опит и това което работят им помага достатъчно добре да го усвоят.

Айсел Ефраимова, работник: Дават възможност за по-голяма квалификация, което ще ми помогне и за в бъдеще.

За преподаватели в училището ще бъдат назначени както професионалисти в пенсионна възраст, така и млади специалисти. А завършилите ще получават свидетелства за придобитата квалификация.

ВИДЕО

Дата: 23.07.2018

Източник: БНТ

Прочетено: 1377