24.07.2018

https://www.bia-bg.com/region/view/291/

Екипът на Българската стопанска камара поздравява проф.д.н. инж. Красимир Ениманев, председател на Управителния съвет на Русенска стопанска камара, по повод 60-годишнината му!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИМЕТО НА Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ

 

Дата: 24.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1583