Дата: 06.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1462

Във връзка с началото на преговорите между ЕС и Индонезия за свободна търговия, Министерство на икономиката прави допитване относно:

  1. Приоритети за България при износа и вноса от Индонезия, вкл. стоки, за които сме заинтересовани от бързо премахване на митата и такива, за които търсим по-продължително постигане на либерализация;
  2. Нетарифни пречки при внос в Индонезия;
  3. Проблеми при опазване на индустриалната собственост, защита на инвестициите и обществените поръчки.

Предложенията следва да са обосновани с икономически показатели, данни и възможности за производство и търговия, като са посочени съответните тарифни номера с 8 знака от МТ.

Изпращайте Вашите предложения във формат doc. или docx. до 9 август 2018 г. на e-mail: ierc@bia-bg.com , Тел.: 02 932 0954