10.08.2018

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев се срещна с новия търговско- икономически съветник на България в Берн (Швейцария) – Веселка Лалова – Мютце. Срещата се състоя днес, 10 август 2018 г., в Българска стопанска камара.

В обсъждането на възможности за партньорство участваха и Мирослав Бърнев, бъдещ представител на България в постоянното представителство на Световната търговска организация и Веселин Илиев, главен директор “Външноикономическо сътрудничество ” в БСК.

Сред основните проблеми пред търговските аташета на България зад граница продължава да стои липсата на икономическа информация за фирмите, тяхното търсене и предлагане. Твърде кратко се оказва, а понякога дори липсва, застъпване с предходния търговско-икономически съветник, който следва да предаде своя опит и създадени бизнес контакти. Въпреки това г-жа Мютце си поставя за цел да бъде проактивна, да работи усърдно в откриването на бъдещи инвеститори и развитието на проект DOMINO.

Като една от възможните инициативи за сътрудничество се очерта специализираното изложение за машини и технологии в металообработката MachTech&InnoTech през април в София, както и партньорство в рамките на Enterprise Europe Network.

Конфедерация Швейцария е перспективен търговски и икономически партньор за България. За периода януари-март 2017 г. износът за Швейцария е в размер на 25.1 млн. евро (26.3% спад, в сравнение със същия период на 2016 г., 0.4% дял от общия износ и 30-то място в българския износ), а вносът от Швейцария възлиза на 47.4 млн. евро (ръст от 10.8%, 0.7% дял от общия внос, 25-то място във вноса). Сред водещите стоки в износа за Швейцария през 2016 г. са апаратура за електрически вериги (21%), части (6.7), двигатели (7.9%), велосипеди (5%) и горни облекла (4.7%). Водещи стоки във вноса от Швейцария през 2016 г. са медикаменти (32.7%), пътнически автомобили (5.3%), кръвни продукти (7.3%), печатни платки (3.7%) и др.

Тази среща е първата, но не последната. Тя е началото на нашето сътрудничество, което се надявам да е полезно за икономическото развитие на България. Вярвам, че има неразкрит потенциал в икономическите отношения между двете държави, каза в края на срещата Радосвет Радев.

Дата: 10.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1547