29.08.2018

Изпълнителният председател на БСК посети Видин и Враца

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев посети днес (29 август 2018 г.) градовете Видин и Враца, където проведе срещи с местните кметове - инж. Огнян Ценков (Видин) и Калин Каменов (Враца), както и с ръководствата на стопанските камари в двата града.

Посещението е част от програмата на новия изпълнителен председател на БСК, насочена към запознаване със състоянието и проблемите на регионалните структури на камарата и бизнеса в отделните региони, с акцент върху партньорството с местната власт.

Видин има неразкрит все още потенциал да бъде логистичен център за интермодален транспорт, разположен на приблизително равно разстояние от София, Белград и Букурещ. Перспективи има и в развитието на туризма и земеделието, стана ясно по време на срещата с видинския кмет. Инж. Ценков сподели, че през последната година приходите от круизен туризъм са се удвоили. С 20% е нараснала и събираемостта на местните данъци и такси, а усвояването на средствата от еврофондовете е над средното за страната ниво. Кметът на Видин определи като много добро партньорството си с Агенцията за насърчаване на инвестициите, но според него, все още има неизползвани възможности за привличане на инвеститори в региона, а това е от жизнено важно значение за неговото икономическо съживяване. Ключов проект в това отношение е Северната индустриална зона, в която все още има много свободни парцели. Инж. Ценков изтъкна, че по негово предложение Общинският съвет на Видин е приел Наредба за насърчаване на инвестициите, с издаване на сертификат, което улеснява потенциалните инвеститори в града.

Привличането на инвеститори е ключова цел и на местната власт във Враца, стана ясно по време на срещата на Радосвет Радев с кмета на града Калин Каменов. За постигането на тази цел от първостепенно значение е изграждането на добра инфраструктура, особено в индустриалната зона на града, затова именно в това направление са насочени усилията на общинското ръководство, сподели Калин Каменов. В хода на разговора бе отбелязано ползотворното сътрудничество между местната власт и БСК. Един от добрите примери в това отношение е изпълняваният в момента от БСК проект „EDU-LAB Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труд“, в рамките на който предстои да бъде изграден Център по мехатроника на територията на Враца. Центърът ще работи за постигане на по-тясно взаимодействие между бизнеса и образованието чрез прилагане на моделите за практически ориентирано обучение на кадрите с цел подобряване на професионалните шансове на младите хора в региона.

В края на посещението си в региона, пред местни медии Радосвет Радев коментира, че трябва да се работи за насърчаване на предприемаческия дух в Северозападна България, както и за постепенно увеличение на трудовите възнаграждения с цел привличане на работна ръка. „Регионът има неизползван потенциал за развитие, който може да го изведе от негативната европейска класация, с която за съжаление често се асоциира“, каза още Радосвет Радев. Той сподели, че има амбиция, в качеството си на новоизбран изпълнителен председател на БСК, да възроди и активизира структурите на камарата във Видин и Враца, като за целта ще разчита и на партньорството на местната власт.

 

Вж. СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО

Дата: 29.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1810