Дата: 02.11.2018

Източник: БАМИ

Прочетено: 7107

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

08.10 → Председателят на УС на БАМИ г-н А.Петров проведе среща с Председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към 44-то НС г-н П.Кънев, на която беше договорено под патронажа ръководството на Комисията да се организира на 20 ноември т.г. дискусия на тема „Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България. Металургията – с иновативна визия и двигател за устойчив растеж”. Ще бъдат поканени за участие членове на БАМИ, депутати от заинтересовани комисии, представители на изпълнителната власт.

10.10 → При кмета на община Радомир се проведе среща с участие на представители от БАМИ, ХТМУ и ръководители на фирми от металната индустрия в региона. Взе се решение за организиране на ученически конкурс „Индустрията в моя град”, в който ще се включат всички средни образователни структури. Ще се поканят за спонсори и участие в събитието на предприятия от други браншове в града. Следващата организационна среща за приемане на теми и график е насрочена за 7 ноември т.г. в ХТМУ.

17.10 → Изпълнителният председател на БСК г-н Радосвет Радев проведе среща с ръководствата на браншовите организации-членове на БСК. Запозна присъстващите с основните задачи за работа и целите на БСК в средносрочен план, браншовите организации представиха своите проблеми и препоръки за обща работа и защита на интересите на българския бизнес.

22.10 → В МОСВ се проведе среща за координиране на отрицателен вот от страна на българското представителство в Комитета по REACH към ЕК относно предложение за включване на четирите оловни субстанции в процеса на разрешителен режим (Authorization). Представители на БАМИ и КЦМ запознаха експертите от министерството за състоянието на българското производство на олово и оловно-акумулаторни батерии и влиянието върху тях за България и ЕС от прилагане на такава процедура. Министерството подготви позиция в подкрепа на индустрията.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

02.11 → По повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа-2018 г. от КНСБ организират семинар на тема „Опасните вещества на работното място – да се изправим пред предизвикателствата”. Ще участват ръководители от МТСП, ИА „ГИТ”, социални партньори и синдикати. Ще има презентация за рисковете при дейности с опасни вещества в металургията. Представители на БАМИ ще присъстват на семинара и ще се включат в дискусиите по тази важна тема.

06.11→ Металургичната общност ще отбележи професионалния празник на металурга в „Аурубис България“ АД в гр. Пирдоп. Празникът е посветен и на 60-годишнината от пуска на медодобивното предприятие. Продължава връзката с техническите университети, в духа на доброто партньорство и подкрепа на образованието ще бъдат връчени Грамоти и парични награди на изявени студенти в учебната и практическа дейност от ХТМУ и ТУ-София.

20.11→ Управителният съвет на БАМИ, под патронажа на ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм, организира дискусия на тема: Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България. Металургията - с иновативна визия и двигател за устойчив растеж. Събитието ще се проведе от 11.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание“ № 2.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

18.10 → EUROMETAUX проведе съвместно заседание на Управителния съвет и Общо събрание. Г-н Антон Петров – Председател на УС на БАМИ е преизбран за член на УС на EUROMETAUX. Същият ден се проведе Конференция, посветена на кръговата икономика и приносът й към Европейската визия за нисковъглеродна икономика до 2050 г. 23.11 → EUROFER ще проведе Общо събрание и заседание на Управителния съвет. Г-н Аксел Егерт – генерален директор на EUROFER е упълномощен да представлява БАМИ.