Дата: 08.08.2016

Източник: БМГД

Прочетено: 1548

Какви са правата ни като потребители? Как и в какви срокове мога да върна закупена стока с дефект? Мога ли да върна закупена стока само защото не ми харесва? Как моят избор да купя една или друга стока влияе на пазара?

Тези и още много други въпроси, които вълнуват цялото общество, се обсъждат и разясняват на служителите на компаниите-членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) в рамките на програмата „Отговорният избор“. След изключително успешното развитие на „Гордея се с труда на моите родители“, сега организацията се фокусира върху друг наболял проблем – съзнателния отговорен избор на всеки от нас. „Отговорният избор“ е част от Стратегическия план 2015 + на БМГД, представен в началото на март т. г. за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие, а именно цел 12 за отговорното потреблениe. Програмата се стреми да постави гражданите в активна позиция като изгради в тях самочувствието, че ежедневните им постъпки и избори имат значение.

Тя включва вътрешнофирмени обучения на служители в два основни модула: „Отговорният потребител“ и „Правата на потребителя“, разработени от специалисти в областта. Компаниите, включили се в програмата, имат свободата изберат различни начини за провеждане на обученията, прилагайки креативни решения, ролеви игри, измерване на знанията, както и да почерпят опит от колеги, които вече са преминали по този път.

Част от културата на работа на Българската мрежа е споделено да обогатява и развива добри практики, за да може всяка новоприсъединила се компания да се възползва и успешно да провежда проектите на организацията.

В рамките на тазгодишното издание на „ Отговорният избор“, в края на юли, беше проведено обучение от модула „Правата на потребителя“ за служители на Овергаз, която е един от инициаторите на програмата, а през следващия месец такива предстоят във Филип Морис България, Солвей Соди и  EY България. Преди тях компаниите КонтурГлобал Марица Изток, Софарма и ТехноЛогика също организираха дни, посветени на „Отговорният избор“, които се приеха с интерес и положителна обратна връзка от участниците.

„Участието в проекта „Отговорният избор“ дава възможност на всеки от нас да си припомни, че нашите ежедневни решения в полза на един или друг търговец, нашият глас и информиран избор са в състояние да доведат до промяна на целия пазар. А колкото повече хора осъзнаят тази своя „сила“, толкова по-близо сме до желания резултат. След участието ми в проекта вече съм „въоръжена“ с повече знания и увереност да отстоявам правата си и да пресичам нелоялните търговски практики“, смята Гергана Петровска, участник в обучението от Овергаз Мрежи.

С програмата „Отговорният избор“ Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели, чрез прозрачност в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите, да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора. И вече успява, според мненията на вече участвали служители:

„Наше задължение е да упражняваме правата си на потребители, за да бъдем активни граждани, а не пасивно-оплакващи се от несправедливите ситуациите индивиди“, споделя Христианна Милкова, участник в обучението от от Овергаз Мрежи.

Началото й бе дадено през 2015 г. от 6 компании -инициатори – Овергаз Инк., Софарма АД, ТехноЛогика ЕАД, КонтурГлобал Марица Изток АД, ВУЗФ и Мобилтел АД, с участието на изпълнителния директор на Глобалния договор на ООН, г-н Георг Кел. В следващите издания е планирано да се добавят и развият темите за информираният потребител, за фирмата като потребител, за ролята на подвеждащата реклама и гражданското образование.

За Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

От официалното си учредяване през 2010 г. от генералния секретар на ООН Бан Ки-мун насам Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обединява повече от 30 компании. Всички те работят активно чрез колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото.