Дата: 21.12.2018

Източник: в. Монитор

Прочетено: 12641

В Северозападния район на страната работната сила продължава да намалява. Това показва актуален анализ на Националния статистически институт /НСИ/.

Данните показват, че през третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 275.3 хиляди души, от които 146.7 хиляди са мъже, а 128.6 хиляди са жени. Те намаляват в сравнение с второто тримесечие с малко - 0.2 хиляди, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. намалението е по-голямо - с 2.8 хиляди, посочват от НСИ.

За област Плевен се наблюдава увеличение на работната сила, показва мониторингът на ТСБ "Северозапад". През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 г. и повече навършени години в Плевен и региона е 100.5 хиляди, от които 54.3 хиляди са мъже, а 46.2 хиляди са жени. Техният брой е най-голям в сравнение със заетите лица във всяка от останалите четири области на региона - Видин, Враца, Монтана и Ловеч. През последното тримесечие е регистрирано намаление на заетите лица във Видин, Монтана и Ловеч, а малко увеличение в областите Плевен и Враца.

В сравнение с второто тримесечие увеличението на работната сила в Плевенския регион е с 1.1 хиляди, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. заетите лица са повече с 2.9 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта сега е 48.3 на сто - по-нисък в сравнение с този в страната, който е 53.3 на сто. В Плевенско този показател при мъжете е по-висок в сравнение с жените - съответно 54.3 на сто и 42.7 на сто. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето.

Увеличение в Плевен и региона има и при заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години. В момента те са 96.8 хиляди, като 52.1 хиляди от тях са мъже, а 44.7 хиляди са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие с хиляда души, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.3 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група в Плевенско - 15 - 64 навършени години, също се увеличава. Сега той е 66.6 на сто, съответно 70.3 на сто за мъжете и 62.7 на сто за жените, като в сравнение с третото тримесечие е по-висок с 2.5 процентни пункта. Отново при мъжете коефициентът на заетост е по-висок в сравнение с този при жените - с около 8 пункта.