Дата: 23.01.2019

Източник: БГНЕС

Прочетено: 3365

С гласовете на 112 депутати Народното събрание прие на първо четене предложението на Министерския съвет да бъде отложено с 6 месеца действието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), станал по-известен с краткото си име - Закон за горивата.

Въздържали се бяха само 28 народни представители и нито един не беше "против", предаде Агенция "Фокус".

Прието бе и предложението на ГЕРБ да бъде съкратен срокът до три дни за внасяне на предложения за премени между първо и второ четене. Аргументът беше, че според приетия преди шест месеца закон, той трябва да влезе в сила на 28 януари.

Мотивите на вносителя

Министерският съвет, е записано, че основната причина за внасяне на измененията, са протестите на малките търговци, коитоните високи не могат да отговорят на заложените високи финансови изисквания и други регламенти, които затрудняват тяхната дейност. Посочени са и седем дейности, за които предвидени общи условия за регистрация (свързани с регистрация по Търговския закон и предоставяне на обезпечение) и специални условия за регистрация (отнасят се до изисквания за минимален внесен уставен капитал или активи и др.):

  1. Внос и вътрешнообщностни пристигания на нефт и продукти от нефтен произход;
  2. Износ и вътрешнообщностни изпращания на нефт и продукти от нефтен произход;
  3. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
  4. Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  5. Търговия на дребно на продукти от нефтен произход;
  6. Транспорт на продукти от нефтен произход;
  7. Бутилиране и дистрибуция на втечнени въглеводородни газове (ВВГ).

Във финансово изражение Законът за горивата натоварва дребните търговци с 20 000 лва за регистрация на фирмите като търговци на горива, и още 20 000 лева за банкова гаранция, а продавачите на бутилирана газ се обявиха срещу изискването да имат на склад 10 000 оборотни бутилки.

По време на обществените обсъждания на Наредбата, която трябва да бъде приета, според разпоредбите на ЗАРИДСНПНП, са постъпили множество бележки и предложения от сдружения и организации на търговците с горива, както и на Камарата на строителите в България и на Българската минно-геоложката камара, с които се идентифицират проблеми и непълноти в законовите текстове, рефлектиращи и в текстовете на проектонаредба, и които е необходимо да бъдат коригирани, пише още в мотивите на правителството.

Какво предлага правителството?

Според вносителя, проблемите в текстовете на ЗАРИДСНПНП касаят неотчетени специфики на определени икономически дейности, които водят до невъзможност за изпълнение на законовите норми, както и до необосновано увеличаване на административната и финансовата тежест на част от структуроопределящи за икономиката на страната икономически оператори, като например - минна промишленост и строителството.

Експертите на правителството са констатирали и неясноти в приложното му поле, както и възможност за колизия с норми от други действащи закони, което на практика би довело до фактическа невъзможност за изпълнението му от страна на лицата, подлежащи на регистрация.

Затова с цел преодоляване на идентифицираните проблеми с предложения проект Министерският съвет предлага на Народното събрание да удължи срокът на влизане в сила на закона с още 6 месеца, а през това време да се даде яснота по отношение на срока за издаване на предвидената в него наредба, с която ще се определят редът и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Правителството предлага срокът за влизане в сила на Закона да бъде удължен до 1.07.2019 година, а за приемане на Наредбата към него - до 1.08.2019 година.

Протестът на дребните търговци

Преди две седмици, от Националното сдружение на търговци и превозвачи на горива (НСТПГ) алармираха, че законът трябва да се промени, а на 21 януари на пресконференция обявиха, че са в стачна готовност, за да бъде прието тяхното предложение за удължаване на срока.

Още при приемането на текстовете преди шест месеца, от бранша предупредиха, че законът е опит да се ограничи конкуренцията, като се въведат по-високи изисквания за уставен капитал и банкови гаранции за участие на пазара, които ще са проблем за по-малките фирми.

Миналата седмица, в подкрепа на дребните търговци, омбудсманът Мая Манолова внесе жалба в Конституционния съд срещу промените в закона.

Още при първото гласуване на Закона за горивата преди осем месеце, експерти предупредиха, че такъв закон е опит да се ограничи конкуренцията, като се въведат по-високи изисквания за уставен капитал и банкови гаранции за участие на пазара, които ще са проблем за по-малките фирми.

Разнобой в пленарна зала

По време на кратките дебати в пленарна зала в сряда, председателят на Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата Емил Димитров-Ревизоро, въпреки че е формален вносител на измененията, изрази несъгласие и заяви, че промените ще доведат до хаос в бранша.

"Текстът изобщо не кореспондира с реалността, не решава проблеми, а създава поне още четири нови. С приемането на закона се заложи той да влезе след шест месеца. Така се появи датата 28 януари. Сега предложението на Министерството на икономиката, респективно през МС, е тази дата да се промени на първи юли. И къде е проблемът - в некачествено изработения и грешно подаден текст към МС, а после изпратен и на нас, които ние за съжаление в момента не можем да променим. Можем едва между първото и второто четене", каза Ревизоро, цитиран от "Фокус".

От ГЕРБ предложиха, след като се гласуват промените, свързани със сроковете, да бъде създадена нова работна група, която да разработи промените, а депутатът от "Обединени патриоти" Валери Симеонов настоя промените в закона да бъдат приети и на второ четене.

И като вицепремиер Валери Симеонов беше против законопроекта, определяйки го като лобистки, защото бил разработен по настояване на Българската петролна и газова асоциация, в която членуват "Лукойл" и големите вериги бензиностанции в страната.

Бизнесът не е единен

В доклада на вносителя - Ревизоро, е записано, че по време на обсъждането в ръководената от него комисия от петролната и газова асоциация са призовали законопроектът по-бързо да бъде приет, тъй като в сивата икономика се губят до 1 млрд. лв. годишно. Представителят на минната индустрия е поискал преработка на текстовете.

На обсъждането в Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата преди да бъде внесен законопоректът за първо гласуване в пленарна зала, присъстващите представители на бизнеса не бяха на едно мнение.

Представителите на Българската минно-геоложка камара и на Българска петролна и газова асоциация не подкрепиха законопроекта на правителството и предоставиха предложения за преодоляване на празноти в закона, които да бъдат приети в пленарна зала, но да не се удължава срокът за начало на неговото действие. Същото мнение изразиха и от Българска стопанска камара. 

За разлика от тях представителят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепи законопроекта. Заради тази позиция на КРИБ, петролната и газовата асоциация напусна работодателската организация.