Дата: 30.01.2019

Източник: БСК

Прочетено: 10456

Българската стопанска камара неизменно отстоява като своя устойчива политика подкрепата за създаването на регионални научно-производствени структури в България. Това е и изключително необходима подкрепа за конкурентоспособността на местния бизнес с оглед внедряване на иновации в производството и услугите и повишаване на икономическия потенциал на общините и регионите.

В изпълнение на тази политика, на 29-ти януари БСК бе домакин на работна среща за представяне и обсъждане на концепцията на Министерство на икономиката за предстояща процедура за изграждането на Регионални иновационни центрове, които да се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност. В работата на форума взе участие заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова, както и експерти от МИ.

Дискусията стартира с представяне на вижданията и концепцията на МИ и на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а основен лектор бе Калин Маринов – заместник-директор на Главна дирекция“ Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИ.

В обсъжданията се включиха представители на инициаторите на работната среща – Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Индустриален клъстер „Средногорие“, Индустриален клъстер „Електромобилност“ и Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“. Ативно участие взеха и представители на регионални камари и браншови организации, членуващи в БСК, научни организации, висши училища,  иновативни фирми и неправителствени организации.

Фокус на дискусията бяха въпросите, свъзрани с идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на безвъздмезната финансова помощ, съотношение на безвъздмезната и възмездната компонента във финансирането и др..

Участниците се обединиха около становище за полезността на срещата на този етап от уточняване на параметрите на процедурата. Постигнато бе съгласие към оперативното звено на програма ОПИК да бъдат изпратени допълнителни предложения за усъвършенстване на процедурата и свързаните с нея документи.

вж. СНИМКИ