Дата: 15.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 331

БСК домакинства първата работна среща на партньорите по европейския проект PRO-YOUTH (стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-историческия туризъм), на 15 октомври 2018 г.

По време на 2,5 годишния проект, финансиран по програма Еразъм+, партньорите от България, Хърватия, Италия и Румъния, ще се борят с високото равнище на безработица сред младите хора. В същото време работодателите се оплакват от липса на квалифицирани кандидати, дори в области с висок потенциал за растеж, като културния и културния туризъм. PRO-YOUTH има за цел да се справи с този проблем, като осигури квалифицирано професионално обучение, свързано с културния и културния туризъм, вдъхновено от успешния немски модел. Доказано е, че опитът на работното място води до заетост дори в страни с висок процент на безработица.

По време на срещата в София, партньорите поставиха основите за предстоящата дейност. Те се споразумяха за работния план и комуникационната стратегия на проекта и обсъдиха различни въпроси и предизвикателства. Следващата стъпка ще бъде подготовката на методологическа рамка за схемите на учене на работното място в областта на туристическия туризъм. Партньорите ще изготвят специфични анализи за региона с цел разработване на методологическа рамка. Анализът е от ключово значение за по-задълбочено разбиране на специфичните въпроси за региона в сектора на културното наследство, като се разгледат настоящите предизвикателства, нужди и съществуващите политически отговори. Тя ще служи и като ръководство за разработване на пилотни дейности.