04.03.2021

Партньорите по проект Pro-Youth създадоха богато интерактивно и разнообразно ръководство за управление на собствен проект в областта на културно-историческото наследство.

Разработеният документ е част от европейския проект, по програма Еразъм+: PRO-YOUTH: Стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене на работното място в областта на културно-историческия туризъм

Ръководството предлага възможност за надграждане на уменията и знанията на младите хора, за да бъдат по-добре обучени и по-конкурентоспособни на културно-туристическия пазар в своя регион.

Ръководството обхваща въведение в управлението на културното наследство, насоки за създаване на идея до развитие на работен план, съвети за маркетинг и комуникация, творческо писане, финансово управление, намиране и получаване на финансиране, съставяне на документация и други.

Във втората част на ръководството са включени полезни насоки за кариерно и правно консултиране, включително активно слушане, компетенции, умения, нагласи, наставничество, полезни приложения за оценка на уменията и други.

Дата: 04.03.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1992