Дата: 13.03.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2798

На 13.03.2019 г. посланикът на Албания в София Н.Пр. г-жа Доника Ходжа посети Българска стопанска камара и се срещна с председателя на БСК Радосвет Радев и директора на център „Външноикономическо сътрудничество“ Веселин Илиев.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за изграждане и развитие на двустранните търговско-икономически отношения между България и Албания.

Посланик Ходжа заяви, че от гледна точка на политическите отношения двете страни споделят обща визия, което е предпоставка за развитието и на добри икономически връзки и увеличаване на инвестициите. Тя сподели, че в началото на годината е осъществена българска инвестиция в размер на 50 млн. евро при закупуването на „Телеком Албания“. 

Друга положителна тенденция е увеличаването на българските туристи в Албания, чийто брой през последните три години бележи ръст и през 2018 г. достига 40 хиляди души, както и все по-големият брой албански туристи, които посещават българските зимни курорти. Интересът от страна на българските туристи към Албания се дължи основно на обновяването на обектите и курортите по крайбрежието и възможностите за планински туризъм и катерене, както и на развитието на алтернативни туристически форми като например „slow food” туризмът. Една от пречките пред бизнеса и персоналните посещения остава липсата на директна въздушна линия София – Тирана.

Посланик Ходжа определи като основен приоритет развитието на двустранни търговски отношения между България и Албания в секторите строителство, транспортна инфраструктура, енергетика, туризъм и др.

Според посланика най-ефективният начин за подобряване на икономическите отношенията между двете страни е бизнесите да се познават помежду си и контактите между българските и албанските бизнес организациите да се задълбочат.

Участниците в срещата изразиха готовност за активно сътрудничество и обмен на информация от взаимен интерес.