13.05.2019

Новоназначеният посланик на България в Израел – Румяна Бъчварова, се срещна днес с председателя на БСК Радосвет Радев.

Новоназначеният посланик на България в Израел – Румяна Бъчварова, се срещна днес с председателя на БСК Радосвет Радев и Веселин Илиев – гл. директор “Външноикономическо сътрудничество”. Тримата обсъдиха възможностите за партньорство по отношение подобряването на външноикономическите отношения между двете държави.

По предварителни данни, двустранната търговия между България и Израел за 2018 г. възлиза на 126.4 млн. щ.д., отчитайки спад от 30%, в резултат на намаление както в износа, така и във вноса. 

Българският износ е на стойност 78 млн. щ.д. (36.7% спад), а реализираният внос е 48.4 млн. щ.д. (15.7% спад). Спадът в българския износ се дължи на значителното намаление в продажбите на нефтени масла за Израел (100%), както и на други стоки като дамаджани, бутилки, флакони, буркани (49.6%), столове и седалки (20.6%), мебели (15.4%) и хлебарски изделия (55.2%). По вноса също се наблюдава сериозен спад при нефтените масла (100%), а също и при пластмасови плочи, ленти и др. (32.5%) и лещи, призми и огледала (21%).

Структурата на износа и вноса е твърде разнообразна, но предвид експортните възможности на двете страни, подлежи на оптимизиране и обогатяване. През 2018 г. България е изнасяла за Израел предимно мебели и части за мебели, плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси,  бутилки, флакони, буркани, флоат стъкло и шлифовано стъкло.

Във вносните стоки от Израел преобладават: отпадъци и отломки от мед, инсектициди, лещи, призми, огледала и други оптични елементи.

Двете страни ще търсят по-задълбочено сътрудничество в областта на земеделието. Още през 2013 г. към БСК са постъпвали запитвания от израелски инвеститори, които проявяват интерес към българските земи с цел интензивно селско стопанство, тъй като едва 20% от земите на Израел са годни за отглеждане на селскостопански култури.

Сферата на иновациите също е с неразкрит потенциал. Само за последните 5 години, близо 300 са мултинационалните компании от Силициевата долина, които са отворили свои офиси, впоследствие са придоби различни малки местни стартъпи и развиват успешно дейността в Израел.

Споделеният опит, който биха получили българските стартъп компании, също ще бъде сред водещите цели на новия ни посланик. Неизползвана е и нишата за износ на български велосипеди с електрическо захранване, каквито се произвеждат в няколко фирми у нас.

Предвиждат се възможности за повече бизнес срещи между предприемачи, целенасочени бизнес делегации и активна работа по конкретни проекти, които да са от взаимна полза и за двете страни.

Очаква се г-жа Бъчварова да заеме официално поста в края на месец юни 2019 г.

 

 

Дата: 13.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2865