Дата: 31.03.2019

Източник: БАМА

Прочетено: 7316

На 27 и 28.03.2019 г. група ученици от СПГЕ „ Джон Атанасов“ посетиха БАМА. Посещението е във връзка с реализиране на дейности на клубовете „Облачни технологии“ с ръководител инж. Александър Михайлов и „Компютърни технологии на чужд език“ с ръководител инж. Дзана Иванова.

Председателят на БАМА Теодора Борисова запозна учениците с възможностите за обучение в рамките на Сиско мрежова академия, със сертифицирането и възможностите за кариерно развитие.

По време на срещата Теодора Борисова разказа и за иновативния проект, по който работи БАМА през последните две години - по програма Еразъм +, 2017-1-RO01-KA202-037344. http://e-classes.eu/

По проекта вече е разработена методика, която формира основата за създаване на мултимедийни уроци в различни технологични дисциплини на принципа „обърната класна стая“: преди часа учениците имат достъп до видео материалите, които предварително се разработват от преподавателя, а в часовете се обръща внимание на практическата част - дискусии, упражнения, образователни игри.