Дата: 08.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2504

Новият посланик на България в Мароко и досегашен заместник-министър на външните работи – Юрий Щерк, посети днес БСК и разговаря с председателя на камарата Радосвет Радев и директора на център „Външноикономическо сътрудничество“ Веселин Илиев.

Основна тема на разговор бяха съществуващите икономически отношения между България и Мароко, както и възможностите за тяхното активизиране. Като недостатък бе определен износът главно на суровини, а като позитивна характеристика бе подчертано благоприятното положение на Мароко, което дава широк достъп до африканските пазари и открива множество възможности за сътрудничество, включително и по линия на Enterprise Europe Network.

Юрий Щерк сподели, че към момента Мароко не попада в групата страни от най-висок интерес за българските икономически оператори, но има сектори с голям нереализиран потенциал. Потенциални ниши в областта на агробизнеса, в които българската продукция би била конкурентоспособна, са ваксините за домашни и селскостопански животни, зърнени култури, нерафинирани масла, минерални торове и др. Перспективи за развитие има и в секторите строителство, фармация и текстил. „В сферата на медиите, сътрудничеството между БТА и националната медийна група на Мароко предоставя добри канали за медиатизиране на образа на България и икономическия ѝ климат“, сподели още Юрий Щерк.  

Двете страни изразиха готовност за съвместни действия по възобновяване на практиката за включване на български фирми в обществени поръчки в Мароко. Съдействие ще се търси и от страна на Министерство на икономиката, както при обмена на информация, така и за подобряване на процедурите, тъй като те са силно ограничаващи за българските предприемачи. Част от проблемите са наличието на документи единствено на френски език, както и разпространението на документи в някои области (например медицина) само на хартиен носител.

Радосвет Радев подчерта, че станалите в последната година редовни срещи със заминаващите зад граница български представители са изключително важни, тъй като дават възможност за по-добро запознаване с очакванията и реципрочните интереси на българските и чуждестранни предприемачи и показват къде може да се търси сътрудничество в областта на инвестициите и бизнеса, което да бъде от полза за членовете на камарата.

Юрий Щерк сподели, че най-доброто постижение за един посланик е подобряването на икономическите отношения и в тази връзка ще разчита на тясното сътрудничество с БСК за насърчаване на бизнес контакти и успешните резултати от тях.