Дата: 28.05.2019

Източник: БАМИ

Прочетено: 5216

ЕК предвижда промяна на мерките за защита на пазара на стомана в ЕС, приети в отговор на налаганите от САЩ мита. Предлага се увеличение на квотите за внос от трети страни, което ще има ново негативно отражение върху европейските стоманопроизводители.

По този повод има изпратени писма от Eurofer и IndustriAll до ЕК за липсата на ефект от действащите мерки и недопускане на увеличение на квотите за внос.  Предлагат и нови допълнителни ограничения, като въвеждане на квоти по страни и тримесечно разпределение, както и включване на нови страни в обхвата на мерките.

БАМИ се присъединява към тези предложения и изпрати писмо до Министъра на икономиката с настояване за подкрепа от страна на българските представители в Комитета по търговия. Тази позиция беше подкрепена и от нашите социални партньори.

 

За контакт:

Политими Паунова
Изпълнителен директор

Българска асоциация на металургичната индустрия
тел./факс + 359 2 920 4047, + 359 2 920 3739

email: bami@bami.bg
web: www.bami.bg