Дата: 30.05.2019

Прочетено: 6266

Последният Управителен съвет и партньорска среща на EDU-LAB послужи като възможност да погледнем назад през последните две години на сътрудничество, да обсъдим основните постижения на проекта и да оценим качеството на изпълнението.

Събитието бе открито с приветствените думи на д-р Каролин Томич (Фондация „Знания в работата“) и проф. д-р Волфганг Шустер (Европейска фондация за образование). Директорът на проекта EDU_LAB д-р Агнес Себастиен (Европейска фондация за образование) представи преглед на качеството и ефективността на изпълнението на проекта. Тя с удоволствие обяви, че консорциумът за партньорство е постигнал всички три специфични цели на проекта: засилване на сътрудничеството между бизнес, висшето образование и публичните органи; насърчаване на по-нататъшното развитие на законите за висшето образование; насърчаване на създаването на по-професионално ориентирани учебни програми.

На срещата бяха представени резултатите от пилотните дейности в Словакия, Сърбия и България.

Българската стопанска камара бе представена от Камен Колев- зам.-председател и Кирил Желязков- директор на „Браншови организации“.

Ралица Гешова (Община Враца) представи постиженията от страната като подписването на Писмо за намерение за създаване на Национална академия за професионално образование в България и създаването на експертни групи, както и установяването на координационен пункт в България.

Срещата завърши със заключителни бележки от проф. д-р Шустер, който подчерта силните резултати, постигнати от проекта, и обърна внимание на важността и възможностите за устойчивост и бъдещо развитие.