04.06.2019

Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата.

Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата

Въпреки многократните опити на различни нива на ИКС да предложи работеща форма за структурата и за дейността на КССВЧОД, настоящия  одитен доклад на Сметната палата  е поредното доказателство, че в администрацията на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, липсва разбиране относно правилата и необходимостта от осигуряване на механизми за публичност, прозрачност и отчетност на дейността, практиките и решенията на Съвета.

Като представители на бизнес сектора и естествен партньор на администрацията в усилията й за по-действаща и намаляваща административната тежест, регулация на отрасъла „частна охранителна дейност“, ИКС поставя необходимостта от публичност, прозрачност и отчетност като един от основните приоритети в отношенията си с нея и настоява за развитие на правилата и дейността на Съвета в синхрон с изводите на Одитният доклад и текущото законодателство.

Пълният текст на позицията на ИКС относно дейността на КССВЧОД във връзка с одитен доклад на Сметна палата можете да прегледате от тук.

Пълният текст на одитния доклад на Сметна палата можете да прегледате от тук.

Портал МС Консултативни съвети

Страница на МС с консултативни съвети КССВЧОД

Дата: 04.06.2019

Източник: Индустриален клъстер "Сигурност"

Прочетено: 2236