10.06.2019

Председателят на БСК Радосвет Радев се срещна с новоназначения български посланик в Ирландия Гергана Караджова. В срещата участва и Веселин Илиев – главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК.

Визитата на г-жа Караджова се осъществява няколко дни преди официалното й отпътуване на Дъблин, а целта на срещата бе обмен на информация относно възможностите за партньорство и развитие на българо-ирландските икономически връзки.

В хода на разговора бе подчертано, че инвестиционният интерес на ирландския бизнес към България е маргинален и дори през последните години се забелязва изтегляне на инвестиции от страната ни (по данни на БНБ за периода януари-декември на 2018 г. стойността на ирландските инвестиции в България е отрицателна, -63.8 млн. евро). Инвестициите са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения. Съществуват неоползотворени възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите и енергетиката.

Незадоволителни са и данните за стокообмена, който за 2018 г. е в размер на 235 млн. евро, а салдото е отрицателно за България (-39.6 млн. евро). България изнася за Ирландия основно житни култури и нефтени масла и продукти. От Ирландия внасяме основно телекомуникационна техника и фармацевтични продукти. Налице е неизползван потенциал за износ на български вина и биопродукти за ирландския пазар, подчерта посланик Караджова.

Положителна тенденция се забелязва единствено по отношение на туризма, където през последните години се отчитат средногодишно по над 20% ръст на ирландските туристи у нас.

Представителите на БСК изразиха силно позитивни впечатления от работата на държавната агенция Enterprise Ireland. Бе отбелязано, че ирландската институция е разработила изключително полезен инструмент за оценка на иновативния капацитет на предприятията - Innovation Health Check, за чието прилагане в България има само две лицензирани лица, един от които е Веселин Илиев. До момента от възможностите на инструмента са се възползвали 10 български стартъп компании.

Дата: 10.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 9270