28.01.2020

Председателят на БСК Радосвет Радев се срещна с новоназначения български посланик в Република Казахстан Боян Хаджиев.

Председателят на БСК Радосвет Радев се срещна с новоназначения български посланик в Република Казахстан Боян Хаджиев. В срещата участва и Веселин Илиев – главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в БСК.

Визитата на г-н Хаджиев се осъществява няколко дни преди официалното му отпътуване за град Нур-Султан, а целта на срещата бе обмен на информация относно възможностите за партньорство и развитие на българо-казахските икономически връзки.

Двустранният стокообмен между България и Казахстан през периода 2008-2018 г. се намира в тясна зависимост от обемите на реализирания у нас внос на казахстански нефт и нефтен газ През 2017 г. стокообменът между двете страни отбеляза ръст и достига до 43,4 млн. щат. дол.

За 2018 г. взаимната търговия отчита спад от 19,0 %, в сравнение със същия период на 2017 г., и достига стойност от 35,34 млн. щат. дол.

Туристическите връзки между България и Казахстан отбелязаха през последните години съществено развитие. Възможностите на нашата страна в тази област обаче, са много по-големи. В тази връзка, в бъдеще е необходимо да се разгърне туристическата ни реклама в Казахстан, да се разшири системата от чартърните полети до българските курорти, по-широко да се използват възможностите ни в областта на планинския, балнеоложкия и културно-историческия туризъм.

Очаква се г-н Хаджиев да заеме официално поста на 10 февруари  2020 г.

Дата: 28.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3391