Дата: 27.06.2019

Източник: БАМИ

Прочетено: 2081

Българска асоциация на металургичната индустрия проведе  своето редовно годишното Общо събрание.

Гости на събитието бяха представители от БСК, БФИЕК, БКХП,  асоциираните членове на БАМИ от Университети - ХТМУ, ТУ-София и Русенски Университет и социалните партньори.

Приветствие към участниците направиха  г-н  Камен Колев  - зам. председател на БСК, проф. Емил Михайлов -  зам. ректор на ХТМУ и г-жа Ренета Петров  - зам. председател на СФ „Металици“ към КНСБ.

Събранието прие отчета за дейността и финансовото състояние, насоки за работа, промени в Устава  и избра членове на  Управителния съвет и  на Констролния съвет.

В състава на управителния съвет влизат: Алкомет, Аурубис България,  Горубсо-Кърджали, Еврометал, ЕМЦ Дистрибюшън, ЗГП, КЦМ 2000,  Металснаб България,  Монбат Рисайклинг, Огняново-К,  Полиметимпортекспорт,  Промет Стиил, Рефран, Шамот Ел Пе 2007 и Металко България -  представител Антон Петров  и председател на УС

Членовете на контролния съвет: Ел Стомана , Рудметал  и  Орг Фактор - представител  Георги Хрисополов  и председател на КС