Дата: 17.10.2019

Източник: БНР

Прочетено: 6329

„Насърчаването на работодателите да наемат хора с увреждания е много по-добре да става с насърчителни мерки, отколкото със санкции и налагане на тежести, които не са по силата на работодателите. Това няма да е от полза и за самите хора с увреждания“. Това каза пред БНР Жасмина Саръиванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара (БСК).

Главната инспекция по труда е проверила близо 900 предприятия във връзка с новите изисквания, с които бяха въведени квоти за наемане на хора с увреждания с цел да се насърчи тяхната заетост. До момента 110 предприятия са внесли 92 244 лева за 549 работни места като компенсационна такса заради неизпълнени квоти за наемане на хора с увреждания, съобщиха от МТСП.

В предаването „Преди всички“ Саръиванова очерта част от проблемите, с които се сблъскват работодателите:

„В различните градове на страната за работа в дадено предприятие може да няма подходящи хора с увреждания, квалифицирани, които да отговарят на изискванията за работа в съответното предприятие въпреки доброто желание на работодателя да назначи такъв човек… Не следва нещата да се уреждат фрагментарно, а следва да бъдат приемани в тяхната цялост. Трябва да се видят и възможностите за радикална промяна в медицинската експертиза, в Закона за хората с увреждания и в правилника за прилагането“.

Според експерта трябва да има интегриране на регистрите за осигурените лица, за сключилите трудови договори и за издадените експертни решения, „защото един работодател трябва да знае какви хора наема, защото може да се окаже, че той е изпълнил квотите за назначаване на работа на хора с увреждания“.

Интервюто с Жасмина Саръиванова можете да чуете в звуковия файл.