Дата: 22.11.2019

Източник: www.investor.bg

Прочетено: 758

Средногодишните икономически темпове на растеж, очертани от ЕК, дългосрочно не очертават добра картина за конвергенцията, посочи експертът

Икономика, която достигне ниво от десет хиляди щатски долара на глава от населението, обикновено влиза в дилемите на своето бъдещо развитие и структурни промени за един бърз растеж за браншове с висока добавена стойност. Този преход не се осъществява лесно, той предполага промяна в парадигмите, коментира Димитър Бранков, зам.- председател на Българската стопанска камара, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria.

"Имаме наследени структурни проблеми в много сфери - например, наследено съотношение на осигурени лица към пенсионерите, което е е почти 1:1", посочи експертът.

Бранков обясни, че още от 2010 г. се обсъжда идеята първият ден от болничните да не се плаща, като има и други варианти – максималната дължина на болничния да бъде заплащана от работодателя до 15-ия ден или седмия ден, но потвърди, че е против.

Той обаче анонсира и друго предложение, което е свързано с придобиването и ползването на права.

"За разлика от други държави членки, в България може да сте сред пенсионерите, без да са ви внасяни вноски. Има дискриминация и на самоосигуряващите се лица. На тях правата се признават само ако те са си внесли вноски. По същия начин стои въпросът във втория и третия стълб", смята Димитър Бранков и като друг важен приоритет той посочи интеграцията на съществуващите регистри - т.е. електронното здравно досие.

Зам.- председателят на БСК напомни, че България като мащаб на икономика и възможности на бюджета е силно зависима от европейските средства.

"Дискусията и преработката на този проект за визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие до 2030 г. ще трябва да даде възможност за ясна индикативна финансова рамка, отбеляза Бранков и разкри, че в момента прогнозите за макроикономическото ни развитие не се правят в България, а в Атинския технически университет по модел, възложен от ЕК. – В него средногодишните темпове на растеж на България на БВП са очертани в порядъка на 1,5%, което в дългосрочен план не очертава добра картина за конвергенцията на българската икономика, визирайки производителност и доходи спрямо средноевропейските".

Вижте още във ВИДЕОТО