Дата: 27.11.2019

Източник: НС на ТПК

Прочетено: 915

Във връзка с честването на юбилея беше открита ретроспективна фотографска изложба, посветена на 100-годишнината от създаването на НС на ТПК, както и представяне на книгата „Пътят“, с която стартира поредицата „100 години НС на ТПК“.

По време на официалната гала вечеря бяха връчени юбилейни медали на ветерани на НС на ТПК. Специални приветствия бяха отправени от вице-президента на Република България г-жа Илияна Йотова, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, Джузепе Гуерини, председател на Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги СЕКОП-СИКОПА Европа, г-н Крищов Балон вице -президент на Група 3 и съговорител за категория „Социална икономика“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

В знак на дългогодишното сътрудничество и подкрепа за развиете на кооперативното движение в България, председателят на НС на ТПК Стилиян Баласопулов връчи почетен плакет “100 г. НС на ТПК” на: Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Централен кооперативен съюз, Университетът за национално и световно стопанство, Българска стопанска камара, Международен панаир Пловдив, Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги СЕКОП-СИКОП Европа.

За доброто настроение на гостите се грижеха възпитаниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”, с които НС на ТПК има дългогодишно сътрудничество.

В тази юбилейна година се проведе и XIV Конгрес на НС на ТПК. По време на конгреса, пълномощниците преизбраха д-р Стилиян Баласопулов за председател на НС на ТПК за идните четири години и очертаха част от предизвикателствата, които стоят пред НС на ТПК след XIV Конгрес.

Предстоящи събития

Регионален форум – София, 3 до 5 декември 2019 г., в ЦУМ. По време на форума МТСП ще връчи и Наградите за социални иновации.