Дата: 12.11.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1640

В Националния съюз на трудово производителните кооперации членуват общо 212 кооперации, броят на техните членове е над 7 800, а 27 са специализираните кооперации на хора с увреждания. Фактите сочат, че именно Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) е най-големият работодател за хора с увреждания в България - над 50% от заетите”. Това са част от данните, които представи на пресконференция днес (12.11.2019 г.), посветена на 100-годишнината от учредяването на Съюза, Стилиян Баласопулов - председател на НС на ТПК и член на УС на Българска стопанска камара.

НС на ТПК е един от най-старите в Европа и има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото.  НС на ТПК води началото си от Съюза на занаятчийските производителни кооперации, основан през 1919 г. През 1950 г. приема името Общ съюз на трудово-производителните и занаятчийски кооперации, като 21 години по-късно е ликвидиран незаконосъобразно. Новата му история започва през 1988 г. и водещата му мисия е да възстанови одържавените кооперации.

В основата на кооперативното движение стоят сигурността, взаимопомощта, трайните работни места и грижата за обществото, а не печалбата. Трудово-производителните кооперации са онези буфери в общините, които създават работни места за хората. Съгласно кооперативните принципи собствеността е на всички членове на кооперацията и се управлява от Общо събрание и Управителен съвет“, каза Стилиян Баласопулов и допълни: “Всички говорим за демокрация, свобода и работа в екип. Може да не ви се вярва, но кооперирането имат точно такава форма на управление. Единствено в кооперацията решенията не се взимат еднолично, единствено при нея има справедливост на заплащането, защото всички имат равни права върху приходите, а разходите зависят от всички”. Според г-н Баласопулов, все по-малко хора искат да работят под пряко ръководство, да имат началници и пълна отговорност върху всички процеси, затова кооперирането е подходящо решение, с неразкрит потенциал. Г-н Баласопулов посочи, че бизнес моделът, който най-бързо се е възстановил от финансовата криза през 2009 г. и е с признато най-голяма гъвкавост, е именно моделът на трудово-производителните кооперации.

Основни сфери на производство и предлагане на услуги от ТПК

Повечето трудово-производителни кооперации произвеждат детска, мъжка и дамска конфекция и текстилни изделия за бита. Продукцията се шие предимно на ишлеме. Над 70% от стоката е предназначена за износ, главно към Гърция, Турция, Франция и Англия. Едни от най-добре развитите трудово-производителни кооперации в шивашката промишленост са в градовете София, Гоце Делчев, Благоевград, Бургас, Варна, Трявна, Плевен, Видин, Лом, Смолян и др. За да са в крак с модните тенденции и потребностите на пазара, НС на ТПК работи съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ и студенти от специалност „Мода“. “Стоката е качествена, а цените са ниски. Това, което създава най-голяма трудност, е маркетингът и суровините. Пред нас е предизвикателството да наблегнем именно на тях, за да се развием самостоятелно и по-значително на вътрешния пазар”, каза Стилиян Баласопулов.

Останалата част от ТПК са заети предимно в сферите на книговезките и социалните услуги, информационни услуги, обучения, насочени към децата, младежта, безработните граждани и имигранти; помощ за училищни и домашни грижи; услуги за хора с увреждания.

Как популяризира своята дейност НС на ТПК?

Един от начините да видите продукцията на трудово-производителните кооперации е да посетите някой от Регионалните форуми във Варна, Благоевград или София. Софийският форум ще се проведе от 3 до 5 декември 2019 г., в ЦУМ. По време на форума МТСП ще връчи и Наградите за социални иновации. Регионалните форуми дават възможност и за диалог и по-тясно сътрудничество между кооперациите, местната администрация и бизнеса.

Европейският форум за социално предприемачество, чието 8 издание беше през тази година, също е важно събитие за трудово-производителните кооперации от цяла Европа.

Все по-активно работи и Кооперативният клъстер, който осигурява работа на над 215 души с увреждания в 12 града и търси нови пазари в скандинавските страни и Балтийските републики.

Проблеми в нормативната уредба

Законът за кооперации не е лош, но в ключовите моменти е пожелателен”, споделя председателят на НС на ТПК. Според него, трябва да се направи разграничение между типовете кооперации и да се прибавят по-точни текстове за подпомагане на социалното предприемачество.

Пречка създава и Законът за обществените поръчки. В сила е разпоредбата на чл.12/4/ от ЗОП, съгласно която създадени централни органи за покупки, в качеството им на възложители, не са длъжни да запазват обществени поръчки за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по утвърдения от МС Списък на стоките и услугите. Това е проблем, който обезсмисля целта на закона да се създава заетост на хора с увреждания.

Проблем има и в Кодекса за социално осигуряване. Изплащането на първите три дни от обезщетението за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя продължава да затруднява специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания (често боледуващите хора с увреждания). Високите осигурителни прагове също създават проблеми пред малките и средни предприятия.

Наредбата за трудоустрояване също се нуждае от актуализация и съобразяване с останалото законодателство.

Предстоящи събития във връзка с 100 години НС на ТПК

  • 13 ноември, от 12:00 ч., в “Младежки театър“, бул. „Княз Александър Дондуков“ 10 - Откриване на ретроспективна фотографска изложба, посветена на 100-годишнината от създаването на НС на ТПК, както и представяне на книга от поредицата „100 години НС на ТПК“.
  • 13 ноември, от 18:00 ч., “Сити Марк Арт Център“, бул. „Янко Сакъзов“ № 30 - Официално тържество по случай 100 години НС на ТПК
  • 14 ноември, от 9:00 ч., Национален дворец на културата - VIX Конгрес на НС на ТПК