13.12.2019

Резултати от анкетно проучване сред българските фирми относно намерението им да дадат коледни бонуси на своите служители. Проучването е осъществено от БСК по поръчка на бТВ

Готовността на работодателите да предоставят коледни бонуси се запазва на нивото от предходната година. През 2018 г. 87% от участвалите в анкетата са декларирали намерение да зарадват служителите си за Коледа, а през 2019 г. техният процент е 88. От тях през 2019 г. най-голям е делът (73%) на онези, които предвиждат финансов стимул. 16% от работодателите ще стимулират служителите си чрез фирмени подаръци, 10% - с ваучери за храна/напитки, а 1% - с ваучери за почивка.

Това показват данните от анкетно проучване, направено от БСК по поръчка на бТВ, в периода 10 ноември - 10 декември 2019 г., в което се включиха 792-ма работодатели. Резултатите от проучването комментира в студиото на "Чети етикета!" (бТВ) Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.

Спрямо предходните години през 2019 г. работодателите са по-щедри по отношение размера на финансовото стимулиране. От предпочелите финансовия стимул преобладаващата част (44%) предвиждат той да е в размер до 20% от нетното месечно възнаграждение на работниците, а всеки пети работодател (20%) предвиждат бонус в размер до 50% от работните заплати. 5% от работодателите са решили да отделят бонуси в размер до 75% от възнаграждението на работниците, а 13% ще дадат до една заплата бонус. 6% от анкетираните работодатели възнамеряват да дадат бонуси, по-големи от една месечна работна заплата.

Добрите финансови резултати на фирмата са ключов аргумент за работодателите да стимулират своите работници. 55% от анкетираните отговарят именно по този начин на въпроса „При какви условия бихте дали коледни бонуси?“. 39% са на мнение, че бонуси трябва да се дават след внимателна преценка на приноса на всеки работник, а 18% биха зарадвали работниците си независимо от финансовите резултати на фирмата. 6% от анкетираните твърдят, че при никакви условия не биха дали коледни бонуси.

Най-честият мотив за раздаване на коледни бонуси (за 66% от анкетираните) е да бъдат поощрени добрите служители, а 25% виждат в това възможност за сплотяване на екипа. Всеки четвърти работодател (38%) планира бонуси, за да спази традициите на фирмата, а 22% приемат този жест към служителите като форма за подобряване/съхраняване на фирмения имидж. 6% от работодателите не одобряват даването на коледни бонуси, а едва 2% го правят с цел намаляване на облагаемата печалба.

Дата: 13.12.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1925