10.01.2020

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, представители на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, представители на Българска фондова борса и Българска асоциация на лицензираните инвестиционните посредници, както и на българските работодателски организации обсъдиха подготовката на ваучерна схема, която ще подкрепя малките и средните предприятия, които искат да излязат на пазара за растеж

Това се случи по време на среща в сградата на ИАНМСП, като бяха обсъдени възможностите на българските компании да се възползват от ваучери, които ще покриват разходите за листване на Българска фондова борса чрез инструментариума на пазара BEAM

Работната среща събра на едно място изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков, председателя на Българската стопанска камара г-н Радосвет Радев, г-жа Радослава Масларска, председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, г-н Станислав Попдончев, главен финансов директор и зам.-председател на БСК, както и икономически анализатори, експерти и секретари от Министерство на икономиката, БФБ, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Университета на национално и световно стопанство. 

Всички страни в срещата се обединиха около тезата, че новата ваучерна схема, която ИАНМСП ще администрира, ще бъде полезна за растежа на българските малки и средни предприятия, които искат да се развиват успешно на пазар, който предлага възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар. 

Предстои да бъдат обсъдени размерът на ваучерите, които ще бъдат предоставени към компаниите, както и наборът от услуги, които ще покриват. 

За BEAM 

Пазарът за растеж на МСП BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Борсата получава одобрение за организирането на пазара за растеж от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията се осъществява на същата платформа –Xetra. 

Основната цел на пазар BEAM е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Платформата се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

 

 

Дата: 10.01.2020

Източник: ИАНМСП

Прочетено: 2544